Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Bingowinkel.nl. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Bingowinkel.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bingowinkel.nl mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld.
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Bingowinkel.nl tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bingowinkel.nl is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Wanneer uit onze actieve controle blijkt dat teksten en/of afbeeldingen zijn verveelvoudigd en/of openbaar zijn gemaakt, worden er direct – zonder vooraankondiging – juridische stappen ondernomen.